Aanlegsteiger Valkenbergpark bijna klaar

Aanlegsteiger Valkenbergpark bijna klaar.

Het ontwerp van de steiger bij het Valkenbergpark bestaat uit een looppad voor voetgangers van 1,60 meter breed dat uitloopt in een op- en afstapsteiger van 2,60 m breed voor sloepen. De exacte locatie van de steiger is aan het talud ten westen van de Willemsbrug, tegenover de rood-witte vuurtoren van Aldo Rossi.

Er komen in totaal vijf steiger. Het doel daarvan is het water in de stad toegankelijker en bereikbaarder te maken. De aanleg van op- en afstapsteigers is mede ter bevordering van de beleving van het water, het stimuleren van pleziervaart in de binnenstad en het stimuleren van de Bredase economie.

De realisatie van de vijf steigers is verspreid over een periode van twee jaar. De de eerste steiger bij het Valkenbergpark is nu bijna klaar, de tweede steiger in het Ginneken volgt in het najaar van 2016. De overige drie locaties (Chassépark, Haagweg en Haveneiland) worden in 2017 aangelegd.

 

Aanlegsteiger Valkenbergpark
Aanlegsteiger Valkenbergpark
Aanlegsteiger Valkenbergpark
Aanlegsteiger Valkenbergpark
Aanlegsteiger Valkenbergpark
Aanlegsteiger Valkenbergpark
Aanlegsteiger Valkenbergpark
Aanlegsteiger Valkenbergpark