Verklaring Eigen Risico

 

Verklaring

Door ondertekening van dit document verklaar ik, voor wat betreft de deelname aan de ILoveBreda Photowalk op zaterdag 26 mei 2018 tussen 13u – 16u op het terrein van A.C. Stolwerk Sloopwerken B.V. aan de Tilburgseweg 257 te Breda, volledig voor eigen risico deelneem. Ik zal als deelnemer A.C. Stolwerk Sloopwerken B.V. en/of ILoveBreda  op  generlei wijze  aansprakelijk  stellen  voor  schade  die  voortkomt  uit  ongevallen  waarbij  ik  eventueel betrokken raak. Elke vorm van schade aan derden of aan eigendommen van derden door mijn toedoen is mijn eigen verantwoordelijkheid, A.C. Stolwerk Sloopwerken B.V. en/of ILoveBreda zal ik op geen enkele wijze aansprakelijk stellen. Elke vorm van schade aan mijzelf of mijn eigendommen door derden is mijn eigen verantwoordelijkheid,  het  is  dan  ook  hiervoor  niet  mogelijk  A.C. Stolwerk Sloopwerken B.V. en/of ILoveBreda  aan  te  spreken of aansprakelijk te stellen.

Ik ben mij ervan bewust dat dit een initiatief is van ILoveBreda waaraan voor A.C. Stolwerk Sloopwerken B.V. geen commercieel of ander belang is verbonden.

Mijn deelname aan deze Photowalk is derhalve dus volledig op eigen risico.

Ondertekend op 26 mei 2018  te Breda door:

 

Voornaam           –

Achternaam        –

Handtekening     –

 

www.ilovebreda.nl info@ilovebreda.nl +31 6 49 34 11 83 KvK: 66655854