Grote Kerk

De Grote Kerk

 

De Grote Kerk ook wel Onze Lieve Vrouwekerk

Grote Kerk – Breda

genoemd. De kerk stamt uit de 15e eeuw. Met zijn 97 meter hoge toren is de kerk echt een blikvanger in het centrum van Breda. De grote kerk schrijft 750 jaar geschiedenis. Negen Nassaus en de eerste Prins van Oranje vinden hier hun rustplaats. 

Niet alleen de imposante architectuur van de buitenzijde van het gebouw, maar ook de in de kerk aanwezige monumenten, gewelf- en muurschilderingen maken het gebouw tot het belangrijkste monument van Breda.

Grote Kerk – Breda

In de Prinsenkapel liggen de voorvaderen van ons Koninklijke Huis begraven onder een zeer bijzonder met bladgoud bekleed plafond. De kerk is een kruisbasiliek in de stijl van de Brabantse gotiek, die in de loop der tijd meerdere keren is gerestaureerd.

De kerk is op sommige dagen te beklimmen, wat een mooi uitzicht geeft over de stad Breda en de ondergelegen grote markt. De kerk is sinds 1637 protestant en houdt per jaar tienmaal een kerkdienst. Ook vinden er regelmatig doopsels, huwelijksvieringen, herdenkingsdiensten en uitvaarten plaats.

<<< terug naar bezienswaardigheden