Aanlegsteiger Academiesingel

In de week van 8 augustus zal de gemeente gaan starten met de voorbereidende werkzaamheden voor de plaatsing van een steiger. In de academiesingel ter hoogte van het Valkenbergpark zal tot 26 augustus gewerkt worden om deze nieuwe aanlegsteiger te realiseren.

Het ontwerp zal bestaan uit een looppad voor voetgangers van 1,60 meter breed dat uitloopt in een op- en afstapsteiger van 2,60 meter breed voor sloepen. De exacte plaats is tegenover de rood witte vuurtoren van Aldo Rossi.

In de komende twee jaar zullen er nog vier aanlegsteigers aangelegd gaan worden binnen de singels van Breda. Met als doel het water in de stad toegankelijker en bereikbaarder te maken. De tweede steiger volgt najaar 2016 in het Ginneken. De overige drie locaties zijn Chassepark, Haagweg en Haveneiland.

aanlegsteiger valkenbergpark

Nieuw station

Vrijdag 29 juli, het nieuwe station van Breda wordt opgeleverd. De functies wonen, werken en reizen zijn zeer nauw met elkaar verbonden binnen het station. De bouw heeft vier jaar geduurd, ongeveer een jaar langer dan gepland. Maar het eindresultaat mag er zijn. Het aantal mensen per dag groeit tot zo’n 57.000 in 2020. Als enige Brabantse halte langs de hogesnelheidslijn Amsterdam-Parijs, wordt station Breda de Poort van Brabant.

Het station heeft een bus perron voor 20 bussen, stalling voor 4400 fietsen en meer dan 700 auto’s, woningen, kantoren en winkels in het station zelf. De zes sporen en drie perrons bieden ruimte aan 16 treinen per uur. Middels een breed voetgangerspassage kunnen bezoekers hun entree maken richting het centrum van Breda. Op 8 september zal de feestelijke opening plaatsvinden, met tal van activiteiten in en rondom het station.

Station Breda - Willemstraat (2)